PAMIĘTAJ: Zła jakość wody ma szkodliwy wpływ zarówno na zdrowie człowieka jak i na instalacje
i urządzenia.

 

 

Do poprawy jakości wody stosuje się różnego typu preparaty uzdatniające (zależnie od jej przeznaczenia). Dozowanie preparatów odbywa się za pomocą stacji dozujących, w skład których wchodzą: pompa membranowa w komplecie z materiałami do montażu (wężyk, smok ssawny, punkt wtrysku) oraz zbiornikiem.

Ze względu na duży zakres zastosowania pomp dozujących możemy zaproponować pompy
o następujących cechach:

 

 • membranowe, elektromagnetyczne, naścienne (opcja stojąca),

 • z możliwością regulacji częstotliwości impulsów (dla pracy "ręcznej"), opcjonalnie - głowica
  z dodatkową regulacją długości skoku tłoka,

 • sterowane wodomierzem kontaktowym z dozowaniem np. 1 dawka na impuls,

 • z automatyczną regulacją do osiągnięcia wartości żądanej:

  • pH mierzonej sondą (opcjonalnie ze zmienną wydajnością w zależności od odchylenia
   od wartości żądanej)lub

  • Rx (potencjału redox) mierzonej sondą.

 • obudowa z tworzywa, występuje też jako kwasoodporna

 • opcjonalne wyjście na czujnik poziomu w zbiorniku, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem.

W swojej ofercie posiadamy również przyrządy mikroprocesorowe do pomiaru, kontroli i regulacji wielkości pH, Redox, przewodności i zawartości wolnego chloru, a także strumienia przepływu
i strumienia objętości, o następujących cechach:

 

 • wysoka jakość wykonania,

 • maksymalna dokładność,

 • łatwa obsługa i programowanie,

 • spełniają normy CE.

   

Zwracamy Państwa uwagę, że na skutek eksploatacji urządzenie traci swoje właściwości, dlatego też konieczne są okresowe serwisy głowicy sterującej (czyszczenie i konserwacja, ustawienie prawidłowych parametrów pracy, kontrola jakości wody). Z naszego doświadczenia wynika, że okres ten nie jest dłuższy niż 12 miesięcy. Firma nasza oferuje usługi serwisowe - SERWIS

TECHNIKA DOZOWANIA, REGULACJI I POMIARU

Urządzenia

najwyższej jakości 

Nasz cel to zapewnienie

                                                wody