Firma nasza działa od 2 maja 1989 roku w obszarze ochrony jakości wody w obiektach przemysłowych i biurowych na terenie Polski. Naszym partnerem są firmy GWT, GAWAS WASSERTECHNIK GmbH w Niemczech. Lista referencyjna naszych klientów jest dostępna na życzenie.

 

Nasza działalność obejmuje:

  • pełny zakres badań jakości wody w obiegach w naszym laboratorium bądź w niezależnych laboratoriach, z którymi stale współpracujemy (m.in. Politechnika Warszawska, SANEPID, PZH),
  • urządzenia do przygotowania wody
  • preparaty chemiczne służące odpowiedniemu przygotowaniu wody (medium) w obiegach ciepłowniczych, chłodniczych i innych

O Firmie

najwyższej jakości 

Nasz cel to zapewnienie

                                                wody

najwyższej jakości 

Nasz cel to zapewnienie

                                                wody