Firma nasza działa od 2 maja 1989 roku w obszarze ochrony jakości wody w obiektach przemysłowych i biurowych na terenie Polski. Naszym partnerem są firmy GWT, GAWAS WASSERTECHNIK GmbH w Niemczech. Lista referencyjna naszych klientów jest dostępna na życzenie.

 

Nasza działalność obejmuje:

 • pełny zakres badań jakości wody w obiegach w naszym laboratorium bądź w niezależnych laboratoriach, z którymi stale współpracujemy (m.in. Politechnika Warszawska, SANEPID, PZH),
 • urządzenia do przygotowania wody:
  • filtry do wody,
  • odżelaziacze i odmanganiacze,
  • kolumny zmiękczające,
  • demineralizatory,
  • kolumny R.O. (odwrócona osmoza),
  • kompletne wyposażenie basenów - od małych domowych do wielkogabarytowych,
  • urządzenia kontrolno-pomiarowe dla wszelkich mierzalnych parametrów wody technologicznej i spożywczej oraz ścieków,
 • preparaty chemiczne służące odpowiedniemu przygotowaniu wody (medium) w obiegach ciepłowniczych, chłodniczych i innych, chroniące przed:
  • odkładaniem się kamienia kotłowego,
  • występowaniem korozji,
  • rozwojem życia mikrobiologicznego


​​​​​​(Nasze preparaty podzieliliśmy na grupy pod względem ich wykorzystania w obiegu. Oczywiście niektóre z nich mogą być wykorzystywane w wielu obiegach;wszystkie preparaty posiadają niezbędne atesty zarówno polskich jak i niemieckich władz sanitarnych)

 • systemy aplikacji w.w. preparatów,
 • doradztwo techniczne dotyczące obiegów wodnych w najszerszym zakresie, zastosowanie preparatów do uzdatniania,
 • nadzór technologiczny nad jakością wody - nazywamy to: 'SERWISEM WODY' jest to stała opieka nad jakością wody w różnorodnych układach
 • szkolenie pracowników naszych klientów, które obejmuje:
  • podstawowy zakres wiedzy opisującej wymagania stawiane wodzie w obiegach technologicznych
  • obsługę urządzeń do uzdatniania,
  • podstawową wiedzę dotyczącą chemii, wody oraz preparatów do jej uzdatniania

O Firmie

najwyższej jakości 

Nasz cel to zapewnienie

                                                wody